Professionele opvang voor kinderen vanaf 6 weken tot 4 jaar

KDV Twinkle

Kleinschalig met vaste leidsters

Kinderdagverblijf Twinkle is een particulier kinderdagverblijf opgericht in 1996. Wij bieden opvang aan kinderen van 0 tot 4 jaar in één stamgroep van maximaal 14 kinderen. Door deze kleinschalige opvang en ons vaste leidsterteam wordt de continuïteit gewaarborgd en zijn wij een tweede thuis voor uw kind.

Twinkle biedt gedurende twaalf uur per dag opvang. De openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag van 07.00 uur tot 18.30 uur.

Door de gunstige ligging nabij de autosnelweg maken ook ouders die niet in Urmond wonen of werken gebruik van kinderdagverblijf Twinkle.

Kinderdagverblijf Twinkle streeft erna een opvoedingsituatie te bieden die aansluitend en aanvullend is op de opvoedingssituatie thuis. In het kinderdagverblijf ontmoeten kinderen andere kinderen in groepsverband. Het is een plaats waar kinderen leren omgaan met andere kinderen, door onder meer samen te spelen, te eten en te slapen. De situatie in de dagopvang is er op gericht het kind in een, op kinderen afgestemde omgeving en sfeer een prettige dag te laten doorbrengen, zodanig dat het kind zich er veilig en geborgen voelt. Hier wordt door de leidsters zowel in groepsverband als individueel bewust aangesloten op de ontwikkelingsfase waarin het kind zich bevindt. Ons volledige pedagogische beleidsplan kunt u vinden bij de pagina nieuws!

Kinderdagverblijf Twinkle is ingericht volgens de normen van de gemeentelijke toezichtverordening. De accommodatie is speciaal ingericht voor kinderen en biedt daardoor andere mogelijkheden dan de thuissituatie. De groep heeft de beschikking over een groepsruimte, slaapruimte met bedjes, een keuken, kindersanitair en een buitenspeelplaats. De ruimten zijn zodanig ingericht dat een stimulerende werking uitgaat op de ontwikkeling van het kind. Het werken met een groep baby’s en kleine kinderen maakt het noodzakelijk dat het materiaal en de inrichting van de groepsruimte voldoet aan de strengste veiligheidsnormen. Kinderdagverblijf Twinkle is kindvriendelijk, veilig en schoon. Ieder jaar wordt er een risico-inventarisatie uitgevoerd volgens de richtlijnen van de GGD. Ieder jaar vindt er een inspectie plaats door de GGD het rapport kunt u bekijken door op onderstaande link te klikken.

Inspectierapport 21 oktober 2021 | Landelijkregisterkinderopvang.nl

Kinderdagverblijf twinkle is aangesloten bij een klachtencommissie. Bij het kopje nieuws is het jaarverslag klachtenafhandeling terug te vinden.
Alle vaste leidsters zijn in het bezit van geldig EHBO/BHV diploma en weten hoe te handelen in geval van nood. Ieder jaar wordt een bijscholingsdag gehouden op locatie. 
Door de leidsters van kinderdagverblijf Twinkle wordt een deel van de opvoeding en verzorging van de kinderen overgenomen van de ouders. Dit maakt het nodig om gegevens over de ontwikkeling van het kind uit te wisselen, waardoor wederzijdse inzichten over deze ontwikkeling worden vergroot. Om kinderen een zo goed mogelijke opvang te bieden is een goede samenwerking met ouders van groot belang.
Om de eerste periode in de dagopvang voor het kind zo goed mogelijk te laten verlopen, worden er duidelijk afspraken gemaakt met de ouders. Deze afspraken hebben onder meer betrekking op de opvoeding, de verzorging het ritme en de gewoonten van het kind.

Ouders en leidster hebben mondeling contact bij het brengen en halen. De kinderen krijgen als ze worden opgehaald een overdrachtformulier mee naar huis. Hier staan de slaaptijden, de voedingen en bijzonderheden op vermeld. Ook kan er, tot het kind 1 jaar is, gecommuniceerd worden door middel van een schriftje. Indien wenselijk of nodig kan er een oudergesprek worden aangevraagd.

KDV Twinkle

Laatste nieuws

 

 

Beoordelingen van Ouders

Ouderlogin

Vanaf december 2018 kunnen ouders via onderstaande link inloggen om het contract van hun kind(eren) te bekijken, wijzigingen door te geven, ruilingen aan te vragen etc. https://app.kovnet.nl/signin

Kinderdagverblijf Twinkle is enorm flexible en heel persoonlijk. Vooral het vaste team is erg prettig! Het is echt een tweede thuis voor onze kinderen geweest.

Hubert

Het is niet z'n groot kinderdagverblijf, maar daardoor ken je als ouder wel alle leidsters. De leidster zijn ook erg lief voor de kinderen. 2 of 3 x per jaar word er ook een grotere activiteit gehouden voor alle kinderen en de ouders

Ankie

Een fijn kinderdagverblijf waar het huiskamergevoel niet alleen bij een gevoel blijft. Aandacht voor persoonlijke dingen is hier ook geen probleem.

Monique

Kinderdagverblijf Twinkle
Graetheidelaan 56A, 6129 GG Urmond

Google Maps

Telefoon
046-4339740            06-34404876

 

E-mail

info@kdvtwinkle.nl