Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan

1.Inleiding Voor u ligt het pedagogisch beleidsplan van kinderdagverblijf Twinkle. Het beleidsplan is de rode draad voor de dagelijkse opvangpraktijk. Het is geschreven voor alle bij de opvang betrokken partijen: Ouders / verzorgers: De ouders / verzorgers een beeld...